mob@imari.jp
 
new work
+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。:+* ゚ ゜゚ *+:。
   
           

             
 *movie*              
             
                   
 
 *movie*   *movie* *movie*  *movie*   *movie*  
               
               
             
             
               
 
   
         


 web shop
silver jewelry shop  

BASE   minne  creema

ZAKKA shop bag, pouch, etc
BASE  minne creema  iichi 
*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
☆お客さまのお声☆

 
 ...............
☆今までの作品☆
   
もっとずっと
前の作品
すべてのbagなどの
雑貨作品
彫金の技法で
制作した
sold out
silver作品
 

*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*─*
Copyright(C) 2024 imari All Rights Reserved
吉祥寺 横丁ギャラリー 貸しギャラリー参加中 蝶 ちょうちょモチーフの作品はこちら